Na IS2 vystoupily tyto osobnosti

CIO v Treadstone 71, zakládající člen Cloud Security Alliance, své dlouholeté zkušenosti z tajných služeb zúročil jako šéf bezpečnosti pro Fortune 100 korporace...

Jak bude systém bankovní identity fungovat pro veřejný a soukromý sektor a jaké podmínky musí banky splňovat, aby mohly...

Český stát a dezinformace? Co dělá český stát pro to, aby ochránil své zájmy a zájmy svých občanů...

Šéf iHubu v Holansku ukazuje prakticke cesty pro nasazení Záměrné a standardní ochrany osobních údajů…

 Sektor zdravotnictví s ohledem na pandemii covid zažil náročný rok. Poskytneme doporučení ke zvýšení kyberbezpečnosti zdravotnických zařízení... 

 MojeID se spustilo před 10 lety. Nedávno získalo akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace od MV...

O bankovní identitě promluví programový manažer v ČSOB...

Využívání údajů elektronických komunikací v boji proti terorismu” včetně rozhodování Soudního dvora EU představí renomovaný advokát...

Na příkladu České spořitelny a Erste group popíše výzvy při identifikaci klientského zařízení, klientských aplikací a…

Cílem projektu POC dle nového nařízení EU o kybernetické bezpečnosti je připravit podklady pro vznik a akreditaci společnosti...

Soustředí se na zvyšování povědomí o pro-kremelské dezinformační kampani a vedl kampaň EUvsDisinfo...

V přednášce vysvětluje různé typy hybridních útoků na finanční průmysl a kritickou infrastrukturu, které využívají kybernetické zbraně a špionážní a zpravodajské taktiky...

Pochybení a kauzy GDPR a markantní rozdíly v uložených pokutách rozebere advokát...

Jak zvýšit manažerskou úroveň kybezbezpečnosti a vytvořit komplexní vzdělávací aktivitu...

Specifika OT systému a dopady na strukturu SOC týmu, nástroje, procedury využívané...

S ochranou průmyslových systémů a jejich dlouhodobému deficitu v jejich zabezpečení nás seznámí...

Případová studie na hrozby, kterým čelí kritická informační infrastruktura a na opatření, která chrání...

Panelová diskuze

„Zdraví x Bezpečnost x Soukromí“

ředitel VZ, MO ČR

náměstek pro ICT, Nemocnice Na Homolce

Předseda představenstva, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

náměstek ministra pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, MZV ČR

ředitel, NÚKIB

ředitel nemocnice, Nemocnice Slaný

moderátor diskuse