Benedikt Vangeli

Image
Reakce státu na hybridní hrozby a dezinformace

Co jsou hybridní hrozby? Proč jsou dezinformace nebezpečné? A co dělá český stát pro to, aby ochránil své zájmy a zájmy svých občanů před hybridním působením a dezinformacemi? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte z prezentace B. Vangeliho, která se bude soustředit na to, proč a jak se začala problematika hybridních hrozeb řešit na národní úrovni, jaký byl v dané oblasti učiněn za posledních pár let pokrok a co jsou současné největší výzvy, kterým Česká republika v dané oblasti čelí.

Benedikt Vangeli, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra

Původně specialista na bezpečnostní právo a bezpečnostní politiku v oblasti vnitřní bezpečnosti se oblasti hybridních hrozeb a dezinformací začal věnovat teprve před pár lety, a to v kontextu nových bezpečnostních hrozeb. V současné době vede Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra. Tento specifický útvar se věnuje hybridním hrozbám zejména v kontextu vnitřní bezpečnosti - analyzuje jejich působení, navrhuje opatření na jejich eliminaci a komunikuje o nich s veřejností.

Vytisknout