Účastníci

Cílová skupina

Konference IS2 je určena především pro vyšší a střední management jak ze sektoru finančního, telekomunikačního, utilit, IT, tak i z akademického prostředí a státní správy z České a Slovenské republiky. Konference se pravidelně účastní CIO, IS auditoři, bezpečnostní a IT manažeři, právní experti zaměřující se na IT a další.

Skladba účastníků

Dle sektorů

Graf 1 Participants by sector CZE

Dle pozice

Graf 2 Participants by job position CZE