Image

Cybersecurity Hall of Fame

Síň slávy Cybersecurity

sin slavy soska

Do Síně slávy Cybersecurity, která vznikla v roce 2018, je uvedena vždy jedna nominovaná osobnost, jež zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnila kyberbezpečnost v České Republice. Komise, která z nominantů vybírá laureáta, je složena ze zástupců ICT komunity, bankovního sektoru, státní správy, TATE Internatinal a členů Síně slávy Cybersecurity.

Image

Síň slávy Cybersecurity

Do Síně slávy Cybersecurity, která vznikla v roce 2018, je uvedena vždy jedna nominovaná osobnost, jež zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnila kyberbezpečnost v České Republice. Komise, která z nominantů vybírá laureáta, je složena ze zástupců ICT komunity, bankovního sektoru, státní správy, TATE Internatinal a členů Síně slávy Cybersecurity.

VII. ročník Síně slávy Cybersecurity
rok 2024

Hlavní partner

Partner 2023

Laureáti

Nominace do Síně slávy Cybersecurity

Stručná pravidla

 1. Navržený může být oceněn pro zásadní (i jednorázový) přínos nebo dlouhodobý pozitivní přínos na poli cybersecurity České republiky.
 2. Osoba laureáta - nominanta není omezena národností, věkem, odborností ani funkcí.
 3. Ocenění se uděluje jedné osobě jen jednou za život.
 4. Nominanta může navrhnout kdokoliv. V návrhu musí uvést jméno nominanta (uvést identifikační údaje pro jednoznačnou identifikaci) a zdůvodnění, proč by měl být oceněn. Navrhovatel musí připojit své jméno a aktuální kontaktní údaje. Nominanta může navrhnout také instituce zastoupená statutárním orgánem.
 5. Návrhy na nominanty přijímá společnost TATE International, s.r.o. buď emailem na is2@tate.cz, nebo poštou na adrese kanceláře (Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5) nejpozději do 25.4. příslušného roku.
 6. Z navržených nominantů bude sestavena kandidátní listina postoupivších do hlasování.
 7. O udělení ceny rozhoduje Komise Síně slávy Cybersecurity, a to většinou hlasů přítomných členů komise.
 8. Kandidát je o své nominaci informován minimálně 1 den před hlasováním Komise Síně slávy Cybersecurity.
 9. Kandidát má právo svou nominaci odmítnout.
 10. Pokud je na kandidátní listině více jak 5 kandidátů, volba bude probíhat dvoukolově.
 11. Oceněný se stává automaticky členem Komise Síně slávy Cybersecurity.
 12. Vyhlášení Síně slávy Cybersecurity daného roku proběhne při významné príležitosti, např. při konání konference Information Security Summit – IS2.

Chci nominovat

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Image

Ocenění úsilí ochrany dat je vyjádřeno soškou cca 35 cm. Torzo ženského těla reprezentuje datový svět, který muže být v ohrožení jako každá věc určitého křehkého půvabu. Toto torzo nese cípatý štít jako symbol úsilí jejich ochrany. Po čase, až aktuální povaha ochrany pomine, torzo vyjadřuje pozitivní pohled na minulé úsilí a podrží si estetický potenciál jako ocenění trvalého významu“ - vyjádření autora ceny, akademického sochaře Petra Šedivého.

Sochař Petr Šedivý se narodil roku 1948 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v roce 1976. Na AVU po studiu nastupil jako odborný asistent v ateliéru sochy u profesora Jiřího Bradáčka až do roku 1984. Petr Šedivý pokračoval do roku 1990 v pedagogické činnosti jako asistent sochaře Miloše Axmana. V roce 1988 dostal od organizace Fulbright stipendium na studijní roční pobyt v Americe. Petr Šedivý vytvořil pro architekturu, především pro stavbu pražského metra, několik děl. Nejslavnější je jeho fontána "Sjednocená Evropa" z roku 1981 na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Image