Image

Cybersecurity Hall of Fame

Síň slávy Cybersecurity

sin slavy soska

Do Síně slávy Cybersecurity, která vznikla v roce 2018, je uvedena vždy jedna nominovaná osobnost, jež zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnila kyberbezpečnost v České Republice. Komise, která z nominantů vybírá laureáta, je složena ze zástupců ICT komunity, bankovního sektoru, státní správy, TATE Internatinal a členů Síně slávy Cybersecurity.

Image

Síň slávy Cybersecurity

Do Síně slávy Cybersecurity, která vznikla v roce 2018, je uvedena vždy jedna nominovaná osobnost, jež zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnila kyberbezpečnost v České Republice. Komise, která z nominantů vybírá laureáta, je složena ze zástupců ICT komunity, bankovního sektoru, státní správy, TATE Internatinal a členů Síně slávy Cybersecurity.

VI. ročník Síně slávy Cybersecurity
otevřena nominace za rok 2023

Hlavní partner

Partner 2023

Laureáti

This image for Image Layouts addon

V. ročník Síně slávy Cybersecurity se konal opět pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila a do Síně slávy Cybersecurity za rok 2022 byl uveden
JAN BEROUN

Generálporučík Ing. Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství již od roku 2014, sehrál klíčovou roli v budování kyberobranných kapacit ČR. Svým nasazením a optimismem se zasloužil o prosazení Novely zákona o Vojenském zpravodajství. Komise CHF ocenila jeho dlouhodobé působení na poli kybernetické obrany ČR.

Předání V. ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo při příležitosti konání XIII. mezinárodní konference IS2 ve Velkopřevorském paláci. Cenu předal zástupce hlavního partnera CHF společnosti CETIN, člen představenstva pan Michal Frankl. Komise CHF poděkovala za dlouhodobý a pozitivní přínos na poli kyberbezpečnosti také Janu Kolouchovi, Aleši Špidlovi a Václavu Židovi.

Letošního oceněného uvítali v Síni slávy Cybersecurity laureáti předchozích ročníků – Jaroslav Šmíd, Ondřej Filip, Dušan Navrátil a Andrea Kropáčová.

This image for Image Layouts addon

Do Síně slávy Cybersecurity byla uvedena za rok 2021
ANDREA KROPÁČOVÁ

Andrea Kropáčová se oblasti bezpečnosti věnuje od roku 2003, kdy vybudovala bezpečnostní tým CESNET-CERTS, první CSIRT tým, který byl v České republice etablován a uznán světovou bezpečnostní infrastrukturou (2004).

Více v časopise DSM…
https://dsm.tate.cz/cs/2021/dsm-3-2021/zdarma-3-2021/do-sine-slavy-cybersecurity-za-rok-2021-uvedena-andrea-kropacova

Předání IV. Ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo při příležitosti konání IS2 2021 v Anežském klášteře. Cenu předal předseda Senátu PČR, RNDr. Miloš Vystrčil a také pan Michal Frank ze společnosti CETIN jako zástupce partnera SÍNĚ SLÁVY.

Slavnostního předávání se zúčastnili také laureáti ocenění Jaroslav Šmíd, Ondřej Filip a Dušan Navrátil.
(Tyto úryvky jsou z časopisu DSM 3/2021)

This image for Image Layouts addon

Do Síně slávy Cybersecurity byl uveden za rok 2020
DUŠAN NAVRÁTIL

Dušan Navrátil je bývalým politikem, v letech 1996 až 1998 poslancem Poslanecké sněmovny PČR za ODA a později za ODS. V letech 2006 až 2017 ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Prosadil vznik Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). Zakladatelem a emeritním ředitelem NÚKIB.

„(…) fyzickou bezpečnost si každý dovede představit (např. zámek, mříže, zabezpečovací zařízení), ale opatření pro zlepšení kybernetické bezpečnosti ne. Bude to dlouhý a postupný proces.“

Více v časopise DSM…
https://dsm.tate.cz/cs/2021/dsm-2-2021/zdarma-2-2021/sin-slavy-cybersecurity-pokracovani

Předání III. ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo v rámci konference IS2 2020 v Černínském paláci. Cenu předal ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček a také pan Michal Frankl ze společnosti CETIN jako zástupce partnera SÍNĚ SLÁVY. Z důvodu opatření proti COVID onemocnění, byli přítomni jen vybraní členové komise.

This image for Image Layouts addon

Do Síně slávy Cybersecurity byl uveden za rok 2019
ONDŘEJ FILIP

Ondřej Filip působí od roku 2004 jako výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Mimo CZ.NIC působí jako předseda představenstva sdružení NIX.CZ a evropské asociace propojovacích uzlů Euro-IX (European Internet Exchange Association), člen představenstva mezinárodních sdružení RIPE NCC a IX-F (Internet eXchange Federation).

Dále je členem Poradního výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC) organizace ICANN. V minulosti byl členem Multistakeholder Advisory Group, poradního orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a též působil jako předseda představenstva DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center).

Úryvek z DCM: "Největší slabinu kybernetické bezpečnosti pořád vidím ve vzdělávání uživatelů. (...) V tomto je nutné přidat a věnovat se všem věkovým skupinám."

https://dsm.tate.cz/cs/2021/dsm-2-2021/zdarma-2-2021/sin-slavy-cybersecurity-pokracovani

Předání II. ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo při příležitosti konání IS2 2019 v Karolinu. Cenu předal předseda představenstva společnosti CETIN pan Juraj Šedivý.

This image for Image Layouts addon

Do Síně slávy Cybersecurity byl uveden za rok 2018
JAROSLAV ŠMÍD

Jaroslav Šmíd vystudoval Technickou kybernetiku na ČVUT v Praze, celý svůj profesní život pracuje ve státní správě v oblasti informačních technologií. Nyní je na pozici náměstka ředitele Národního bezpečnostního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Úryvek z DCM: "(...) Česká republika byla mezi prvními zeměmi na světě, které přijaly specializovaný zákon pro tuto oblast reagující na hrozby přicházející k kyberprostoru."

https://dsm.tate.cz/cs/2021/dsm-1-2021/zdarma-1-2021/sin-slavy-cybersecurity

Předání I. ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo na závěru konference IS2 2018 v Martinském paláci. Cenu předal pan Michal Frankl ze společnosti CETIN.

Nominace do Síně slávy Cybersecurity

Stručná pravidla

 1. Navržený může být oceněn pro zásadní (i jednorázový) přínos nebo dlouhodobý pozitivní přínos na poli cybersecurity České republiky.
 2. Osoba laureáta - nominanta není omezena národností, věkem, odborností ani funkcí.
 3. Ocenění se uděluje jedné osobě jen jednou za život.
 4. Nominanta může navrhnout kdokoliv. V návrhu musí uvést jméno nominanta (uvést identifikační údaje pro jednoznačnou identifikaci) a zdůvodnění, proč by měl být oceněn. Navrhovatel musí připojit své jméno a aktuální kontaktní údaje. Nominanta může navrhnout také instituce zastoupená statutárním orgánem.
 5. Návrhy na nominanty přijímá společnost TATE International, s.r.o. buď emailem na is2@tate.cz, nebo poštou na adrese kanceláře (Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5) nejpozději do 25.4. příslušného roku.
 6. Z navržených nominantů bude sestavena kandidátní listina postoupivších do hlasování.
 7. O udělení ceny rozhoduje Komise Síně slávy Cybersecurity, a to většinou hlasů přítomných členů komise.
 8. Kandidát je o své nominaci informován minimálně 1 den před hlasováním Komise Síně slávy Cybersecurity.
 9. Kandidát má právo svou nominaci odmítnout.
 10. Pokud je na kandidátní listině více jak 5 kandidátů, volba bude probíhat dvoukolově.
 11. Oceněný se stává automaticky členem Komise Síně slávy Cybersecurity.
 12. Vyhlášení Síně slávy Cybersecurity daného roku proběhne při významné príležitosti, např. při konání konference Information Security Summit – IS2.

Chci nominovat

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Hlavním partnerem
Síně slávy Cybersecurity

Image

Partneři

Image
Image

Ocenění úsilí ochrany dat je vyjádřeno soškou cca 35 cm. Torzo ženského těla reprezentuje datový svět, který muže být v ohrožení jako každá věc určitého křehkého půvabu. Toto torzo nese cípatý štít jako symbol úsilí jejich ochrany. Po case, až aktuální povaha ochrany pomine, torzo vyjadřuje pozitivní pohled na minulé úsilí a podrží si estetický potenciál jako ocenění trvalého významu“ - vyjádření autora ceny, akademického sochaře Petra Šedivého.

Sochař Petr Šedivý se narodil roku 1948 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v roce 1976. Na AVU po studiu nastupil jako odborný asistent v ateliéru sochy u profesora Jiřího Bradáčka až do roku 1984. Petr Šedivý pokračoval do roku 1990 v pedagogické činnosti jako asistent sochaře Miloše Axmana. V roce 1988 dostal od organizace Fulbright stipendium na studijní roční pobyt v Americe. Petr Šedivý vytvořil pro architekturu, především pro stavbu pražského metra, několik děl. Nejslavnější je jeho fontána "Sjednocená Evropa" z roku 1981 na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Image