Minulé ročníky Information Security Summit

21.-22.10.2020 | 9.-10.12.2020

IS2 2020

IS2 - KYBERPROSTOR V NAŠEM ŽIVOTĚ ...hrozby a rozmazané hranice
 

21.-22.10.2020 | 9.-10.12.2020

29.-30. května 2019

IS2 2019

20 let IS2 ...bezpečnost každého z nás?!

30.-31. května 2018

IS2 2018

SNY, ILUZE A REALITA ...the security is out there

30.-31. května 2018

24.-25. května 2017

IS2 2017

IS2 JINÁ DIMENZE BEZPEČNOSTI ...návrat ke kořenům

25. - 26. května 2016

IS2 2016

IS2 SECURITY ...welcome back

25. - 26. května 2016

27. - 28. května 2015

IS2 2015

Od trendů k řešením

28. - 29. května 2014

IS2 2014

BEZPEČNOST MODERNĚ A PRAKTICKY

28. - 29. května 2014

29. - 30. května 2013

IS2 2013

Kam směřujeme?
Bezpečnost – soulad s businessem je důležitý

30. - 31. května 2012

IS2 2012

Vize, trendy, řešení

30. - 31. května 2012

25. - 26. května 2011

IS2 2011

Krizové plány a bezpečnost

26. - 27. května 2010

IS2 2010

Od technologie k řízení

26. - 27. května 2010

27. - 28. května 2009

IS2 2009

10 bezpečných let s IS2 - Quo vadis securitas?

28. - 29. května 2008

IS2 2008

Cesta k elektronické společnosti

28. - 29. května 2008

16. - 17. května 2007

IS2 2007

Bezpečnost pro všechny - Všichni pro bezpečnost

24. - 25. května 2006

IS2 2006

Bezpečnost v pohybu

24. - 25. května 2006

25. - 26. května 2005

IS2 2005

Hledání bezpečné komunikace mezi lidmi

26. - 27. května 2004

IS2 2004

5 let bezpečnosti s IS2 - Co bylo a co bude

26. - 27. května 2004

28. - 29. května 2003

IS2 2003

Management a bezpečnost ve složitých ekonomických podmínkách

29. - 30. května 2002

IS2 2002

Trendy a výzvy moderních finančních služeb

29. - 30. května 2002

30. - 31. května 2001

IS2 2001

Současnost a budoucnost finančních služeb

30. - 31. května 2000

IS2 2000

Management a bezpečnost ve složitých ekonomických podmínkách

30. - 31. května 2000