Jaap-Henk Hoepman

Image

Privacy by Design ( DPbDD) v praxi - vše, co jste o ní chtěli vědět a neměli jste se koho zeptat

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé jako Obecné nařízení, či GDPR, mimo jiné věci vyžaduje aby firmy (Správci i Zpracovatelé) aplikovali v praxi Záměrnou a standardní ochranu osobních údajů (známé též jako Data Protection by Design and Default, tedy DPbDD). Koncept Záměrné a standardní ochrany osobních údajů se v oboru vyskytuje již po několik dekád, ale pro většinu lidí stále zůstává vágním a prakticky neznámým a neaplikovatelným pojmem.

PDS, tedy Strategie pro tvorbu Designu zajišťujícím ochranu Soukromí (Privacy Design Strategies) mají za cíl přetvořit Záměrnou a standardní ochranu osobních údajů něco konkrétního a prakticky uchopitelného. PDS překládají složité a vágní právní texty do konkrétních technických termínů a požadavků, které se stávají srozumitelnými, tudíž s nimi technici a inženýři mohou pracovat a využít je při designu systémů. V této přednášce bude vysvětlen koncept PDS, jak byly vytvořeny a budou předneseny konkrétní příklady, kdy byly aplikovány v praxi.


Jaap-Henk vystudoval počítačové vědy na Královské Univerzitě v Groningenu v Nizozemí a na základě výzkumů v rámci Centra pro Matematické a Počítačové vědy získal titul PhD na Amsterdamské Universitě.

Pracoval několik let v KPM Research divizi jednoho z vedoucích telekomunikačních operátorů v Nizozemí. Poté se vrátil na akademickou půdu a působil jako docent na Fakultě Počítačových Věd při Univerzitě v Twente. Mezi lety 2006 a 2013 působil jako docent v oblasti práva IT na katedře interdisciplinárních právních studií Právnické fakulty Univerzity v Groningenu. Aktuálně působí v Institutu pro Počítačové a Informační vědy při Radboud Univerzitě v Nijmegenu a působí jako vedoucí vědecký pracovník v laboratoři Privacy & Identity Lab při Radboud Univerzitě v Nijmegenu, kde vede iHub, což je interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené na bezpečnost, soukromí a správu dat.

Hlavní oblastí zájmu pana Hopemana je výzkum aspektů spojených s ochranou soukromí a osobních údajů jednotlivců, a zejména se zaměřuje na oblast záměrné ochrany soukromí (známé jako Privacy by Design and Default, tedy nastavení systémů tak, aby ve výchozím stavu soukromí nenarušovaly) a protokoly pro pro správu identit a pro Internet Věcí (IoT) s cílem, aby tyto předcházely narušování soukromí osob. Jaap-Henk je častým účastníkem mezinárodních konferencí, kde pomáhá šířit povědomí a evangelizovat tyto komplexní pojmy pro širokou i odbornou veřejnost a ukazuje praktické cesty pro jejich nasazení.


Vytisknout