Petr Slováček a Pavel Rivola

Bezpečná infrastruktura, pro naše domovy a ČR, nyní i včasech 5G

Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb by měla být dnes u poskytovatele na prvním místě. Nabídka pouze kvalitních služeb je vdnešní době nedostačující. Aby poskytovatel mohl nabízet tento tandem – bezpečnost a kvalitu – musí se současně zaměřit na efektivní ochranu své infrastruktury, zvláště pokud je poskytovatel současně provozovatel kritické informační infrastruktury.

Prezentace chce ukázat případovou studii CETINu a jeho pohled na hrozby, kterým může čelit kritická informační infrastruktura voblasti telekomunikací a na opatření, které pomáhají tuto infrastrukturu chránit a zachovávat bezpečné a kvalitní služby pro její zákazníky.

Základní struktura prezentace:

1. Co je KII pro CETIN - rozdíl KII a kritická infrastruktura. Co musí CETIN chránit.

2. Jaké jsou hlavní hrozby. Jak se díváme v CETINu na hrozby a jak je vyhodnocujeme? Čemu musíme bránit nevíce a čemu se bráníme vCETINu? Jaké hrozby vnímáme do budoucna s5G? Případná specifika nasazením 5G v ČR.

3. Jak vyhodnocujeme rizika? Jak snimi dále pracujeme?

4. Jak zajistit poskytování služeb pro bezpečnost státu, v oblasti telekomunikačních služeb zpohledu zmíněných hrozeb a rizik?

Image
Petr Slováček

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku.
Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, následně v O2 Czech Republic zastával pozici viceprezidenta pro provoz a místopředsedy představenstva. Od roku 2015 působil jako generální ředitel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Nyní působí na pozici místopředseda dozorčí rady CETIN.
Image
Pavel Rivola

Získal ekonomické a filosoficko-teologické vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze. Současně získal MBA na Ústavu práva a právní vědy, v oblasti Mezinárodní vztahy a evropská studia. V současné době je zaměstnán CETIN na pozici Chief Security Officer a současně zastává pozici odpovědné osoby pro oblast ochrany utajovaných informací. Jedním z hlavních úkolů, který v současné době řeší, je bezpečnost KII společnosti a jejich služeb.

Vytisknout