Petr Slováček a Pavel Rivola

Image
Petr Slováček

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku.
Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, následně v O2 Czech Republic zastával pozici viceprezidenta pro provoz a místopředsedy představenstva. Od roku 2015 působil jako generální ředitel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Nyní působí na pozici místopředseda dozorčí rady CETIN.
Image
Pavel Rivola:

Získal ekonomické a filosoficko-teologické vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze. Současně získal MBA na Ústavu práva a právní vědy, v oblasti Mezinárodní vztahy a evropská studia. V současné době je zaměstnán CETIN na pozici Chief Security Officer a současně zastává pozici odpovědné osoby pro oblast ochrany utajovaných informací. Jedním z hlavních úkolů, který v současné době řeší, je bezpečnost KII společnosti a jejich služeb.

Vytisknout