R. Polčák, Z. Loebl, P. Vondruška

Conformity assessment body (CAB) v České republice

Prezentace se bude zabývat přípravou prvního tuzemského CAB (tzv. Conformity Assessment Body) ve smyslu nařízení EU o kyberneticke bezpečnosti (tzv. Cybersecurity Act). Na úvod stručně odkazeme na současný právní a organizační ramec vytvareni CAB organizaci v EU a mimo EU. Take popiseme současný stav prací ENISA na přípravě prvních schémat. Hlavní část prezentace se bude věnovat přípravě CAB. Chceme diskutovat východiska projektu, postup prací a současný stav vytváření CAB.

Image
Radim Polčák

Radim Polčák je prorektorem pro legislativu, IT a korporátní vztahy Masarykovy univerzity a vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii; zabývá se převážně právní teorií a právem informačních technologií; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, stálou národní konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů vědeckých a akademických společností v Evropě, Asii a Austrálii; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat.
Image
Zbyněk Loebl

Zbyněk Loebl je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, bezpečnosti a duševního vlastnictví.

Zbyněk získal magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, dále získal titul LL.M. na Queen Mary & Westfield College v Londýně a titul Ing. na fakultě zahraničního obchodu na VŠE v Praze.

Po stáži v Londýně Zbyněk pracoval jako senior právník u Sipovic & Partners. V letech 1995-2006 působil jako partner a později jako vedoucí partner v Central European Advisory Group. Zbyněk byl rovněž externím poradcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (2007-2009) a pracoval jako senior právník v Rowan Legal (2010-2012). Po několik let byl členem Rozkladové komise ÚOOÚ ČR. Zbyněk je jedním ze zakladatelů společnosti Youstice, která se specializuje na online řešení sporů. K PRK Partners se připojil v roce 2016.

Jako jediný právník ze střední Evropy působil od počátku v IT Law Europe, volném sdružení právníků, specializujících se na právo moderních technologií. Několik let rovněž působil jako český představitel v International Technology Law Association. Zbyněk se podílel na řadě mezinárodních projektů v oblasti přeshraničních online řešení sporů.
Image
Pavel Vondruška

Pavel Vondruška vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1987 se zabývá profesionálně kryptologií. Pracoval jak kryptolog na NBÚ a na ÚOOÚ (v době, kdy měl úřad gesci nad zákonem o elektronickém podpisu). V současně době pracuje jako bezpečnostní ředitel ve společnosti CETIN a.s.. Přednáší od roku 2004 externě na MFF UK standardy v kryptografii. Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu a příslušné prováděcí vyhlášky.  Dlouhodobě se podílel na popularizaci kryptologie a informační bezpečnosti v ČR, vydal desítky článků s tímto tématem. Více jak 15 let vydával elektronické sešity věnované kryptologii a informační bezpečnosti Crypto-World. Je autorem knih Elektronický podpis; Kryptologie, šifrování a tajná písma. Je člen výboru SSKB, který organizuje středoškolskou soutěž v kybernetické bezpečnosti.

Vytisknout