Radim Polčák

Image
Radim Polčák

Radim Polčák je prorektorem pro legislativu, IT a korporátní vztahy Masarykovy univerzity a vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii; zabývá se převážně právní teorií a právem informačních technologií; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, stálou národní konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů vědeckých a akademických společností v Evropě, Asii a Austrálii; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat.

Vytisknout