Jakub Čegan

Image

Cyber Range jako nástroj pro kyberbezpečnostní vzdělávání

Řekněme to na rovinu. Pro zajištění kyberbezpečnosti potřebujeme postupy a nástroje, které nám umožní efektivně vzdělávat naše odborníky. Přestože Cyber Range není univerzální odpovědí, poskytuje možnosti pro realizaci od nejjednoduššího tréninku pro jednotky studentů až po mezinárodních cvičení kybernetické bezpečnosti pro stovky účastníků.
Pro realizaci těchto aktivit jsou využívány rozdílné přístupy jako je prosté spojování hardwarových prvků, jednoduchá virtualizace i sofistikovaná cloudová řešení.
Tým KYPO Cyber Range Platform (CRP) se vydal cestou virtualizace prostředí využívající prostředí Open Stack. Výhodou tohoto přístupu je zejména škálovatelnost a jednoduchá příprava jednotlivých tréninků. KYPO CRP jako jedna z mála platforem umožňuje pomocí open source technologií vytvářet a upravovat síťové topologie a ty automatizovaně nasazovat. K dispozici je grafické uživatelské rozhraní pro správu síťových topologií, tvorbu tréninků, export dat pro pozdější analýzu, správu studentů, spouštění a management jednotlivých tréninků.
V rámci KYPO CRP jsou realizovány dva typy vzdělávacích use casů. Prvním je trénink poskytovaný zejména pro studenty univerzity a odborníky z komerčních organizací. Druhým je cvičení kybernetické bezpečnosti, které probíhalo od roku 2015 ve spolupráci s NÚKIB pod názvem Cyber Czech.
Správně navržené tréninky jsou ideálním způsobem vzdělávání v kyberbezpečnosti. Studenti pracují výlučně ve virtuálním prostředím, řeší zadané úkoly a seznamují se s reálnými útoky na svých tréninkových infrastrukturách. Tréninky lze za sebe řetězit a vytvořit tak kompletní vzdělávací programy.
Velká cvičení kybernetické bezpečnosti (CDX) jsou vhodná k procvičování získaných znalostí, komunikace, koordinace týmu a práci pod tlakem. Cvičení také umožňuje propojit technickou úroveň a manažerskou úroveň kyberbezpečnosti a vytvořit komplexní vzdělávací aktivitu.Pokud chcete vědět něco o cyber ranges, kyberbezpečnostních cvičeních, nebo trénincích, tak Jakub Čegan je Váš člověk.

Již pět let pracuje jako manažer KYPO Cyber Range Platform. Poté, co padlo rozhodnutí vytvořit z platformy open-source software, začal se věnovat business developmentu, aby ukázal, že Masarykova univerzita dokáže vytvářet zajímavá a v praxi použitelná řešení.

V posledních letech řídil za univerzitu přípravu cvičení Cyber Czech a také realizoval kyberbezpečnostní školení pro partnery z komerční sféry. V současné době odpovídá za rozvoj rozličných témat jako jsou zmiňovaná školení, metodiky pro jejich přípravu a hodnocení a v neposlední řadě taxonomie pro popis cyber ranges.


Vytisknout