Stanislav Kovárník

Image

Kyberkriminalita - trestní oznámení prakticky

Příspěvek má za cíl po praktické stránce ukázat, jak probíhá proces trestního oznámení v oblasti kybernetické trestné činnosti. Jakým způsobem lze podání učinit, jaké náležitosti by mělo obsahovat specificky pro kybernetickou kriminalitu. Nastíní samotný prvotní proces ve vztahu k očekávané míře efektivního postupu počáteční fáze činnosti orgánů činných v trestním řízení.


Stanislav Kovárník

vedoucí Oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje. Je 23 let policistou. Sloužil na Odboru hospodářské kriminality. Od roku 2008 pracuje na Oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, od roku 2010 jeho vedoucí. Oddělení kybernetické kriminality se od počátku svého zřízení zabývá vedením trestního řízení v oblasti kybernetické trestné činnosti. Svým rozsahem je to kompletní řada podvodných jednání majetkového charakteru, mravnostní trestná činnost, dětská a jiná závadová pornografie, vydírání v oblasti kyberprostoru a specifické útoky na samotnou podstatu výpočetní techniky.


Vytisknout