Thomas Ravnholt

Image

Virtuální péče a kybernetická bezpečnost

S rostoucí digitalizací evropského zdravotnictví nebyla kybernetická bezpečnost nikdy tak důležitá. Hrozby ohrožující bezpečnost dat, spolehlivost služeb a soukromí osob nutí poskytovatele virtuální péče zvyšovat povědomí o bezpečnosti a ochraně dat.

Jako dodavatel systémů virtuální zdravotní péče poskytnu vhled do kybernetických hrozeb a bezpečnostních trendů z pohledu virtuální zdravotní péče a rozvedu, jak můžeme chránit data a osoby.

Zdravotnické přístroje urazily v posledních letech dlouhou cestu a technologický pokrok vedl ke zvýšení funkčnosti a konektivity. S rostoucím propojením těchto přístrojů však roste i riziko kybernetických bezpečnostních hrozeb. V této přednášce budeme diskutovat o významu kybernetické bezpečnosti ve virtuálním zdravotnictví a o jedinečných výzvách zabezpečení zdravotnických přístrojů a přenosu dat od koncového uživatele k lékaři.

Kybernetická bezpečnost má ve zdravotnictví zásadní význam. Zdravotnické přístroje mají potenciál být život zachraňujícími technologiemi. Jsou však také zranitelné vůči kybernetickým útokům, které mohou ohrozit bezpečnost pacientů a ohrozit jejich životy. Poskytovatelé zdravotní péče navíc podléhají přísným předpisům, které od nich vyžadují ochranu údajů pacientů. Narušení kybernetické bezpečnosti může pro poskytovatele zdravotní péče znamenat značné riziko pro pacienty, finanční postihy a ztrátu důvěry pacientů.

Jedinečné problémy se zabezpečením zdravotnických prostředků vyplývají ze skutečnosti, že jsou často navrhovány se zaměřením na funkčnost pro pacienty, nikoli na kybernetickou bezpečnost. Ve virtuální péči budou zdravotnické prostředky často propojeny s aplikacemi a nemocničními sítěmi, což může zvýšit riziko kybernetických útoků.

Nově vznikající technologie, jako jsou softwarové zdravotnické prostředky založené na cloudu, přinášejí nové hrozby a dávají poskytovateli zdravotní péče menší kontrolu nad tokem dat.

Vzhledem k těmto výzvám představím osvědčené postupy pro zabezpečení systémů virtuální péče, zdravotnických přístrojů a koncových uživatelů.


Thomas Ravnholt

Thomas Ravnholt je technickým ředitelem a jedním ze zakladatelů společnosti OTH.IO, která poskytuje platformu pro virtuální zdravotní péči na dálku a která byla v mnoha zemích uznána za velmi úspěšnou.  

Společnost OTH.IO je světovým lídrem v oblasti profesionálního zavádění a využívání telemedicíny a umožňuje poskytovatelům zdravotní péče provádět konzultace na dálku s pacienty s cukrovkou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), hypertenzí, astmatem, těhotenstvím a městnavým srdečním selháním (CHF) a mnoha dalšími onemocněními.  

Thomas začal svou kariéru jako vývojář softwaru a rychle si uvědomil důležitost kybernetické bezpečnosti a ochrany citlivých dat. Thomas spolupracoval s mnoha zdravotnickými organizacemi po celém světě a pomáhal jim zavádět robustní protokoly kybernetické bezpečnosti na ochranu citlivých dat.  

Otevřená mysl, skvělé vedení a silné technické zázemí byly klíčovým faktorem úspěchu při řízení společností a složitých IT projektů v národním i mezinárodním měřítku. 


Vytisknout