Liina Kamm

Image

Technologie zvyšující ochranu soukromí. Koncepce a plán pro e-government na příkladu Estonska.

Nebylo by úžasné, kdyby země dokázala vytvořit služby založené na datech svých obyvatel nebo organizací a zároveň zachovat soukromí jednotlivců a zajistit transparentnost zpracování? V této přednášce se podíváme na možnosti, které nabízejí různé technologie zvyšující ochranu soukromí tím, že umožňují různým zúčastněným stranám zpracovávat data, aniž by byly vidět individuální hodnoty. Podíváme se na problémy, které mají organizace veřejného sektoru s používáním PET, a na problémy, které by mohly být pomocí PET vyřešeny.

Na začátku roku 2023 provedlo Estonsko výzkumný projekt týkající se technologií pro posílení soukromí (PET) s cílem vypracovat koncepci a plán pro nasazení těchto technologií v elektronické veřejné správě. Výsledkem projektu byly dvě zprávy: koncepce PET pro Estonsko, která popisuje technologie a poskytuje koncept zobecněných archetypů použití pro e-government, a plán PET pro Estonsko, který popisuje zkušenosti estonských organizací veřejného sektoru (např. různých ministerstev, zdravotnických zařízení, statistického úřadu, inspektorátu pro ochranu údajů) s používáním PET při své práci, jejich potřeby a požadavky na zpracování údajů a poskytuje plán rozvoje a nasazení PET ve veřejném sektoru.

Koncepční zpráva nabízí přehled různých PET (pro ochranu údajů při analýze, ochranu identity, anonymní komunikaci a transparentnost a možnost zásahu). Přináší příklady reálného využití těchto technologií v různých zemích a návrhy na nasazení, jak může organizace začlenit inženýrství ochrany soukromí do životního cyklu svého systému.

Ačkoli je tento koncept univerzální a může být použit v jakékoli zemi, zpráva o plánu se více zaměřuje na organizace a potřeby Estonska. Přesto se požadavky různých typů organizací do určité míry překrývají s požadavky jiných zemí. Zpráva podává přehled o tom, jaké PET se již v Estonsku ve veřejném sektoru používají a jaké jsou jejich požadavky a potřeby.


Liina Kamm

Liina Kamm získala v roce 2015 doktorát z informatiky na univerzitě v Tartu. Je vedoucí výzkumnou pracovnicí a hlavní řešitelkou ve společnosti Cybernetica (malý a střední podnik v oblasti hlubokých technologií v Estonsku). Svou profesní kariéru zahájila návrhem softwaru pro Estonskou nadaci pro genom a pro přeshraniční klinické studie. Poté se ve svém výzkumu zaměřila na umožnění statistické analýzy se zachováním soukromí pro společenské vědy a genomiku. Je hlavní řešitelkou projektu Cybernetica v rámci programu Horizon Europe CHESS (Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia) a projektu PAI-MACHINE Úřadu pro námořní výzkum (Office of Naval Research, ONR) zaměřeného na strojovou optimalizaci algoritmů strojového učení pro bezpečné výpočty s více stranami.


Vytisknout