Vítězslav Traurig

Image

Brand protection v internetovém prostředí

Brand protection v internetovém prostředí je pro společnosti, které primárně v tomto prostoru nepůsobí, značnou výzvou. Zatímco například pro banky, pojišťovny a jiné finanční instituce jsou podvody a jiné aktivity zneužívající jméno a ochranné známky dané společnosti známé a běžné, pro výrobce vozidel jako je ŠKODA AUTO se jedná o poměrně novou oblast, kterou je třeba pečlivě sledovat a chránit.

S nástupem konektivních vozidel, tj. vozidel, které jsou stále připojeny k internetu i ŠKODA AUTO mnohem více vstoupila do internetového prostředí například se svými aplikacemi, které propojují mobilní zařízení a vozidlo. V rámci brand protection tak mnohem častěji musíme reagovat na rizika, která přináší falešné podvodné aplikace umísťované na různá tržiště a zajišťovat tak jejich včasné odstranění. Pro bezpečnost vozidla a tudíž bezpečnost zákazníka je velmi důležité, aby nemohl být zmaten v tom, jakou aplikaci si do svého mobilního zařízení instaluje.

V rámci brand protection na internetu se však zaměřujeme i na další obranu před nekalými činnostmi, zejména pak bojujeme proti podvodům zneužívající naše jméno. Takové podvody se staly za poslední roky značným trendem a šíří se převážně po sociálních sítích. Rychlost jejich šíření je nepředstavitelně rychlá a dokáží oslovit tisíce potenciálních obětí již v prvních hodinách od zveřejnění. Proto je pro naší společnost velmi důležité disponovat kvalitním Threat Intelligence nástrojem, který takové chování na internetu monitoruje a je nám schopný v řádu minut takovou činnost oznamovat a zároveň promptně řešit odstranění takových podvodných aktivit přímo s provozovateli sociálních sítí.

V neposlední řadě spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování zmíněných internetových podvodů. I když je z našeho pohledu nejdůležitější zastavit podvod s odkazem na jméno ŠKODA co nejdříve, poskytujeme Policii České republiky součinnost i v dalších fázích trestního řízení tak, aby byl v nejlepším případě pachatel dopaden.


Vítězslav Traurig

Vítězslav Traurig je členem právního oddělení ŠKODA AUTO a.s., v rámci něhož má na starosti právní poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti IT a vozidla. Zaměřuje se také na brand protection společnosti v internetovém prostředí, převážně pak na zamezení porušování ochranných známek společnosti, potírání podvodných aktivit se jménem ŠKODA na sociálních sítích a v internetových obchodech s aplikacemi.


Vytisknout