Petr Štický

Image

Implementace kybernetické bezpečnosti v oblasti automotive

Téma kybernetické ochrany vozidel je díky nové legislativě popularizované. Důležité je vedle plnění legislativních požadavků také snaha výrobců během vývoje preventivně chránit vozidlo. Hlavní je vývojová fáze s odhadem rizik včetně konstrukčních opatření vozidla, následovaná aktivním monitoringem a reakcemi na hrozby a útoky ohrožující bezpečnost silničního provozu.

Cílem příspěvku na začátku popsat odlišnosti automobilového průmyslu od běžného světa IT, dále popsat strategii implementace kybernetické bezpečnosti a na konkrétních příkladech demonstrovat nově otevírající se pole digitalizace automobilů.

Teprve tento popis umožní chápat a tím podporovat automotive průmysl původně stavějící na mechanických vlastnostech vozidel a jeho postupné transformaci do oblasti primárně vyhrazené IT gigantům.


Petr Štický

Petr Štický je vedoucí oddělení kvality GQS firmy Škoda Auto a.s. Jeho hlavním úkolem je detekce, rozpracování a nasazení kvalitativních konceptů nových technologií v rámci raných fází projektů ke zvýšení spokojenosti a bezpečnosti zákazníků. Jeho hlavním oborem je elektronika vozidel, kybernetická bezpečnost a informační technologie. Podílí se na klíčových projektech v oblasti digitalizace a transformace společnosti.
Do roku 2003 byl v rámci kariéry aktivní v Armádě České republiky a to v oblasti elektroniky, radioelektroniky, elektronického boje včetně podpory ostatních armád NATO.


Vytisknout