Jan Kolouch

Image

SOC – „must have“

Security Operation Centre (SOC), je prostře řešením, které musíte mít a bez kterého v současné době nelze být. Je tomu skutečně tak? Vyřeší za vás SOC vaše problémy? A jak vlastně do tohoto konceptu zapadá například hSOC? Nejen na výše položené otázky se se přednáška pokusí zodpovědět.


Jan Kolouch

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a současně přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.


Vytisknout