Nicol Daňková

Image

SOC v roce 2022 – Jak reagovat na změny v kyberprostoru?

Většina společností v dnešní době již naštěstí ví, že informační bezpečnost není tématem, které je důležité pouze pro finanční sektor, ale že kybernetický útok může potkat společnost jakékoliv velikosti a rozličných zaměření.

Leckdy ale dojde k situacím, kdy společnost najme odborníky na monitoring možné existence kybernetických hrozeb v jejich prostředí, ale neklade důraz na jejich kontinuální vzdělávání.

Proč nestačí pouze najmout „hotové“ bezpečnostní analytiky a inženýry? Jaké jsou možnosti rozvoje týmu? Proč je důležitá kooperace a předávání vědomostí mezi členy týmů v rámci shadowing sessions?


Nicol Daňková

působí ve společnosti DHL IT Services Europe od roku 2020 jako manažerka týmu Cyber Defense Center 24/7 Monitoring, který nepřetržitě dohlíží na kyberbezpečnostní situaci celé skupiny Deutsche Post DHL, která čítá statisíce koncových zařízení a přes 500 tisíc zaměstnanců. Zde se také do oblasti cyber security před 5 lety přesunula.

Zároveň je studentkou doktorského studia na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se věnuje zlepšování možností bezpečnostního monitoringu za použití open source či finančně nenáročných řešení tak, aby bylo možné daná řešení implementovat i v organizacích, jenž nemají k dispozici dostatek finančních prostředků.


Vytisknout