David Zažímal

Image

Digitální transformace a zvyšování kybernetické bezpečnosti v Nemocnici Jihlava

„Digitální transformace“ není jenom pojem, ale jedná se o proces, který je dlouhodobý a v oblasti zdravotnictví navíc velmi složitý. Velmi obdobné je to s tématem kyberbezpečnosti. Kdo ve zdravotnictví alespoň krátce pracoval, ten si je jistě vědom, že v tomto oboru je velmi složité dosáhnout procesních změn. Platí přitom, že čím větší je nemocnice, tím těžší je dosažení změn. České zdravotnictví bohužel i dnes trpí velmi podhodnoceným vnímáním pozice ICT v ekosystému zdravotnictví. Nemocnic, kterým se to daří, je žalostně málo.

Nemocnice Jihlava se dlouhodobě věnuje mnoha ICT oblastem. Mezi ty hlavní „proudy“ patří již zmíněná digitální transformace nebo chcete-li „elektronizace procesů“, zvyšování kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě vzdělávání zaměstnanců.

S elektronizací procesů jihlavská nemocnice začala v roce 2018. Je velmi pozitivní vidět, jak lze ICT využít ke zjednodušování práce zdravotnického personálu v reálných podmínkách. Nejvíce se to ukázalo v době pandemie Covid-19. V té době navíc jihlavská nemocnice musela implementovat nemocniční informační systém, který zasáhl takřka veškerý personál nemocnice. Za zmínku jistě stojí, že se podařilo celý implementační proces, včetně školení zhruba tisíce zaměstnanců, zvládnout on-line, za „covidového provozu“ a bez jediného osobního setkání dodavatele a zaměstnanců nemocnice.

Jihlavská nemocnice je od roku 2021 určena jako provozovatel základní služby dle zákona o kybernetické bezpečnosti, a to v oboru poskytování zdravotních služeb. Pro nemocnici to byla příležitost, jak ještě lépe směřovat své kroky k budování a zvyšování své kybernetické bezpečnosti. Management nemocnice se také rozhodl, že do projektu ISMS zahrne snahu o získání mezinárodní certifikace ISO 27000. Všichni jsme si vědomi, že bezpečnost se nekupuje, ale buduje, a to od základů.

Nemálo pozornosti věnuje jihlavská nemocnice vzdělávání zaměstnanců, a to jak v oblasti zvyšování digitální gramotnosti, tak také v oblasti zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti. V plánu je vybudování ICT akademie, jejíž absolvování bude pro vybrané pozice povinné.


David Zažímal

pracuje v Nemocnici Jihlava, v oboru ICT více jak 24 let, nejprve jako správce informačních systémů, aktuálně jako náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost. V letech 2009 – 2019 zároveň zastával funkci Koordinátora eHealth pro Kraj Vysočina, kdy realizoval mnoho projektů v rámci kraje a jeho nemocnic, ale také s přesahem kraje. Za zmínku jistě stojí např. projekt eMeDocS (výměna zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče), jehož je spoluautorem a v roce 2011 tento projekt zvítězil v soutěži IT projekt roku 2011 (Cacio). Je absolventem vládního programu IVLP (International Visitor Leadership Program - state.gov) zaměřeného na ICT problematiku, zprostředkovaný velvyslanectvím USA v České republice – v roce 2020 se účastnil několikatýdenní návštěvy vybraných institucí v USA zaměřených na eHealth.


Vytisknout