Michal Trnka

Image

Využití generativní umělé inteligence v OSINT, STRATCOM a PSYOPS - Příležitosti a hrozby

Cílem této prezentace je poskytnout komplexní rámec pro pochopení dopadu generativní umělé inteligence (AI) v oblasti zpravodajství získávaného z otevřených zdrojů (OSINT), strategické komunikace (STRATCOM) a psychologických operacích (PSYOPS).

Jako zkušený praktik v těchto oblastech, rozeberu nebezpečí i potenciál generativních technologií AI a nabídnu vhled do problematiky generativní AI a jejich praktické aplikace.

Přednáška bude zahájena stručným ohlédnutím za nedávným pokrokem v oblasti umělé inteligence, přičemž bude zdůrazněno šíření této technologie, její dostupnost a stávající překážky pro přijetí. Tím se připraví prostor pro podrobné zkoumání hrozeb modelovaných pomocí generativní umělé inteligence.

Mezi klíčové hrozby patří automatizované generování dezinformací a deepfakes a nasazení tzv. sofistikovaných autonomních sítí  - botů. Tyto hrozby budou zkoumány z různých perspektiv soukromých a státních aktérů, přičemž budou zohledněny jejich rozdílné cíle a omezení.

Prezentace bude zakončena výhledem do budoucna a zamyslí se nad budoucím vývojem v oblasti generativní umělé inteligence a jejich důsledky pro oblasti zpravodajství a strategické komunikace.


Michal Trnka

Michal je zkušený leader a manažer s dvacetiletou praxí v oblasti kybernetické bezpečnosti a vývoje softwaru. Před založením společnosti Gerulata Technologies v roce 2020 pracoval Michal na řadě vedoucích pozic, včetně více než desetiletého působení na pozici CMO ve společnosti ESET, která je světovým lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Michal získal magisterský titul v oboru obchodní administrativy na Oxfordské univerzitě.


Vytisknout