Martin Maisner

Image

„Digitální pasti – brání bezpečnost pokroku?“

Přednáška srozumitelně popisuje problémy vyplývající z nevhodné aplikace informačních technologií, konfliktu požadavku na bezpečnost a efektivitu, konflikt některých zákonných omezení a požadavku na  efektivní digitalizaci a klade otázku, zda lze tento konflikt dvou zájmů nějak vyřešit.


Martin Maisner

Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, Compliance, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.  

Martin působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než  250 sporů, z nichž řada byla velmi významná jednak z hlediska hodnoty předmětu sporu (10% sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí.

Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. V současné době je předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. V minulosti zastupoval řadu špičkových sportovců při jednání s WADA při podezření z dopingu (včetně slovenského olympijského vítěze a mistra světa Matěje Totha), zastupoval M. Sáblíkovou před zvláštním olympijským senátem CAS v Rio de Janeiru a působil i jako poradce řady sportovců při zahájení dopingového řízení.


Vytisknout