Sylvain Leblanc

Image

Kybernetickém zabezpečení misí - hodnocení, ochrana a využití vojenských systémů v kyberprostoru

Zájem o ochranu kritické infrastruktury dokazuje, že kyber-fyzické systémy tvoří nedílnou součást v mnoha komplexních doménách, jež tvoří nedílnou součást moderních společností. Stejnou závislost lze nalézt v lodích, letadlech, vozidlech i zbraňových systémech používaných moderními armádami. Tento článek se bude zabývat otázkou, jak zajistit "kybernetickou misi" a jaké to má důsledky pro činnosti vlád a moderních armád. V rámci přednášky vysvětlíme co znamená zabezpečení mise v obecné rovině a poté specifika zajištění kybernetické mise, konkrétně jak dosáhnout kybernetické bezpečnosti. Probereme, které činnosti je nezbytné implementovat pro to, aby bylo zajištěno, že vojenské systémy přežijí a budou spolehlivě fungovat v kybernetické doméně, která je pod neustálým útokem, přičemž zvláštní pozornost bude věnována analýzám zranitelností a penetračnímu testování zbraňových systémů. 

Pro lepší ilustraci toto téma podpoříme prezentací výstupů z různých výzkumných aktivit v oblasti bezpečnosti operační techniky (OT) a techniky platforem (PT) prováděných v Laboratoři počítačové bezpečnosti při Royal Military College of Canada. Zkoumané případové studie zahrnou práce prováděné pod dohledem autora, a to v oblasti detekce narušení v netradičních sítích, které lze nalézt v letadlech, vozidlech a lodích. Auto vysvětlí směry výzkumu v oblasti systémů prevence narušení ve vozidlech a v aplikování metodik hodnocení zranitelnosti na zakázkové vojenské systémy.

Autor tvrdí, že poznatky získané při zkoumání zabezpečování kybernetického mise jsou přínosné pro mnohem širší publikum z oblasti ochrany kritické infrastruktury.


Sylvain Leblanc

Dr. Sylvain ("Sly") Leblanc je profesorem počítačového inženýrství na Royal Military College of Canada (RMC), kde také působí jako ředitel oddělení kybernetické bezpečnosti a hlavní vyšetřovatel v Laboratoři počítačové bezpečnosti (CSL).  

Sly se zabývá výzkumem v oblasti počítačové bezpečnosti a provozu počítačových sítí, přičemž hlavní úsilí věnuje kybernetické bezpečnosti vozidlových systémů, obraně proti špionážním a podvodným operacím v počítačových sítích, vyhodnocování zranitelností a zabezpečení a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Doktor Leblanc úzce spolupracuje s ředitelem Cyber Operations Force Development, s nímž vytváří Koncepci kybernetické politiky a řeší, jaké nároky "Cyber Force" klade na lidské zdroje. Podílí se také na programu Zajištění pozemních kybernetických misí Kanadské armády. Více než 20 let byl důstojníkem u spojařů Kanadské armády, kde se začal zajímat o kybernetické operace a kybernetickou bezpečnost.


Vytisknout