Antonín Hlavinka

Image

AI ve zdravotnictví z pohledu zdravotnického prostředku 

Tato přednáška se zaměřuje na roli umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví, zejména v kontextu zdravotnických prostředků a aktuální legislativy v České Republice. Účastníci se seznámí s významem AI v moderní zdravotní péči, včetně zlepšení diagnostiky a léčby, personalizované medicíny, prediktivního modelování a zefektivnění zdravotní péče s cílem snížit náklady. Přednáška dále prozkoumá výzvy spojené s certifikací AI zdravotnických prostředků, jako je zajištění bezpečnosti a účinnosti, etické otázky, kontinuální učení a aktualizace modelu, odpovědnost a právní otázky, interoperabilita a integrace, a odborná příprava a adaptace zdravotníků. 


Antonín Hlavinka

Ing. Antonín Hlavinka: náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde je zároveň koordinátorem ICT Národního telemedicínského centra (NTMC). NTMC je od roku 2019 kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu. Má na starosti kompletní zavedení e-Health systému Olomouckého kraje, včetně portálu pro pacienty a praktické lékaře. V 

e-Health systému se mají propojit všechna zdravotnická zařízení Olomouckého kraje, následně se propojení rozšíří na ostatní významné fakultní a krajské nemocnice. Je součástí úzké skupiny pro inovace ve zdravotnictví „zdravé IT“, sloužící jako poradní orgán ministra zdravotnictví.


Vytisknout