Petr Foltýn

Image

Ověření kybernetické odolnosti, aneb jak se daří vzdělávání uživatelů

Zajištění kybernetické bezpečnosti je dnes jednou z významných – ne-li klíčových – agend každého zdravotnického zařízení. Jsou investovány značné finanční prostředky do technických prostředků a významné personální kapacity do těch netechnických. Tím nejkritičtějším prvkem organizace je ale vždy její koncový uživatel, který hravě dokáže celou vybudovanou konstrukci zabezpečení hravě překonat. 

Uživatelům je z těchto důvodů věnována v každé organizaci trpělivá pozornost včetně o snahy o edukaci, která by měla zajistit bezpečné chování s  IT prostředky a souvisejícím následným testováním tohoto chování v podobě testů zranitelnosti. Cílem přednášky je představit komplexní přístup ke kybernetickému vzdělání ve FN Ostrava, a to včetně již realizovaného rozsáhlého testování uživatelů v r.2022, kdy součástí byla mimo standardní schéma i oblast sociálního inženýrství.


Petr Foltýn

V letech 2006-2015 se věnoval vedení obchodních a technických tymů v oblasti outsourcingu IT služeb v oblasti školství, 2015 - 2016 vedení technického týmu společnost Trivision s.r.o a v letech 2016-2018 působil jako obchodní ředitel společnosti Trivision, tehdy s přesahem do zdravotnictví. V roce 2018 poté nastoupil do funkce náměstka ředitele pro IT ve FN Ostrava, kde působí i v současnosti. Problematice sektoru zdravotnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti se aktivně věnuje od roku 2016. 


Vytisknout