Helio SantAna

Image

Cyber Workforce Outage: Globální problém

Přednáška se bude zabývat aktuálními problémy, které se týkají několika odvětví. Jak nedostatek kybernetických talentů ovlivňuje rozvoj podnikání a udržitelnost kybernetických projektů po celém světě? Jak tohoto problému využívají kybernetičtí zločinci? Jaké máme možnosti? Jak tento globální problém řešit?


Helio SantAna

Helio působil jako CIO v Kanceláři prezidenta Brazílie, je studentem magisterského studia kybernetické bezpečnosti, postgraduálního studia v oboru IT management a digitální expertiza. Vystudoval informační systémy na Euro-American University Center v Brazílii. Zastával několik manažerských pozic v útvarech informačních technologií, pracuje od roku 2001, působil v soukromém sektoru, civilních a vojenských veřejných orgánech. Má také zkušenosti s vypracováním vládních politik, ochranou osobních údajů, informační bezpečností a kybernetikou, inovacemi a modernizací a krizovým řízením a řízením rizik a dodržováním předpisů.


Vytisknout