Miroslav Uřičař

Image

COVID-19 – opatření ukončena, zásahy do soukromí pokračují. A poučení do budoucna? 

Vedle dalších základních práv a svobod zasáhla mnohá z opatření v boji proti COVID-19 také do práva na ochranu soukromí. Jednalo se často o plošné zásahy spočívající ve shromažďování rozsáhlých kategorií osobních údajů velkého množství osob. Nyní, kdy již byla aplikace většiny opatření ukončena (doufejme, že nikoli pouze dočasně), je vhodná doba pro rekapitulaci zásahů do našeho soukromí a dle hodnocení autora také pro zamyšlení nad zkušenostmi využitelnými do budoucna. 

S ohledem na dosavadní vývoj COVID-19, opatření v boji s ním a také na budoucí očekávání totiž nestačí omezit se pouze na „klasickou rekapitulaci“ narušení soukromí, ke kterým v průběhu dosavadních vln COVID-19 došlo. Při ní bychom shrnuli vše, co se událo, vyhodnotili nejzávažnější zásahy do soukromí a posoudili efektivnost jednotlivých opatření z dnešní perspektivy a též jejich ústavněprávní proporcionalitu (připomeňme si řadu soudních rozhodnutí, opakovaně rušících mnohá z opatření). 

Autor dále také pokusí o predikci dalšího vývoje – nezvykly si různé orgány na mimořádná opatření natolik, že je budou vyžadovat i v budoucnu? Poučily se orgány vydávající mimořádná opatření ze soudních rozhodnutí a z vytýkaných zásadních vad? A co lze dále očekávat v oblasti legislativní?  

WHO nedávno varovala před předčasným vyhlášením konce COVID-19, podle některých předpovědí hrozí letos na podzim jeho další vlna. V reakci na nyní již více než dvouleté zkušenosti s mimořádnými opatřeními Česká republika přijala některé legislativní úpravy – jedná se o změny, které zásahy do soukromí mírní, nebo naopak prohlubují? Byla by vláda v případě další vlny opět nucena improvizovat, tedy vydávat opakovaně mimořádná opatření, která budou vzápětí soudy rušena a prohlašována za nezákonná? 


Miroslav Uřičař

působí v LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. a jako jednatel společnosti LEGALITÉ Data Protection Services s.r.o. se zaměřením na datovou a informační bezpečnost. 

Ve své praxi se specializuje zejména na regulační problematiku elektronických komunikací a dalších síťových odvětví, ochranu soukromí, compliance, právo informačních a komunikačních technologií a sporná řízení soudní a rozhodčí. Čerpá přitom ze svých praktických zkušeností a znalostí sektoru elektronických komunikací a oblastí souvisejících (TV vysílání, regulace platebního styku a další) a také ze svého 18-tiletého působení v manažerských pozicích u předního poskytovatele služeb elektronických komunikací, společnosti T-Mobile Czech Republic, kde byl jako General Counsel zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance; v letech 2007 – 2016 byl členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. 

Dále je členem komise pro veřejné právo – správní právo Legislativní rady Vlády ČR, členem rozkladové komise ERÚ a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem Editorial Board International In-house Counsel Journal, spolupracujícím právním expertem odborného čtvrtletníku o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Data Security Management a také členem Výkonné rady Českého výboru pro UNICEF. 


Vytisknout