Boris Halata

Image

Digitalizace – elektronická identita

V České republice, v 21. století, stále není možné využívat mobilní osobní doklady, jak je to již zcela běžné například ve Finsku, Kosovu, Velké Británii, USA nebo Austrálii. Mobilní doklady jsou na vzestupu a stávají se běžnou praxí při identifikaci občanů a ověřování jejich způsobilosti. Mobilní řešení identifikačních dokladů bude v rozmezí dvou let zavedeno v celé EU, přičemž tyto aplikace a autentizační systémy budou vzájemně kompatibilní. V příspěvku bude představen prototyp mobilní aplikace eDokladovka vyvinutý STC jako řešení mobilních dokladů v ČR. Do eDokladovky bude možné nahrávat identifikační doklady vydávané státem. Například občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní doklad a v budoucnu i další doklady jiných subjektů. Občan bude moci při fyzických interakcích potvrzovat platnost vybraných atributů z uložených dokladů a také umožní elektronickou autentizaci občana vůči sdíleným službám státu. Státní tiskárna cenin je připravena tento prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a podílet se na jejím zavedení do praxe.

Boris Halata

V letech 2000-2007 působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, několik let jako ředitel odboru zodpovědný za podporu podnikatelského prostředí a investování a spolupráci se zahraničními investory. Od roku 2007 do roku 2020 působil ve společnosti KPMG Česká republika, kde vedl expertní a obchodní tým specializovaný na projekty pro veřejný sektor, včetně projektů v oblasti digitalizace a implementace rozsáhlých IT systémů. Dalšímu rozvoji digitálních služeb Státní tiskárny cenin se věnuje od svého nástupu v roce 2020.


Vytisknout