Poradci IS2 2024

Image

Jakub Šimko, KInIT

je výskumník v oblastiach umelej inteligencie, interakcie človeka s počítačom, ľudského počítania, crowdsourcingu a symbiózy človeka a umelej inteligencie. Doménou jeho výskumu je boj proti dezinformáciám prostredníctvom automatickej detekcie dezinformačného obsahu, podpory fact-checkerov a auditovania odporúčacích systémov sociálnych médií. Vzdelanie získal na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, kde po dokončení doktorandského štúdia 7 rokov pôsobil ako výskumník a učiteľ. Od roku 2020 pôsobí v Kempelenovom Inštitúte Inteligentných Technológií ako Expert researcher a líder výskumného tímu zameraného na spracovanie webových a používateľských dát. Je spoluautorom viac než 30 publikácií medzinárodnej kvality spolu s viac než 200 citáciami. Aktuálne je riešiteľom 4 výskumných Európskych projektov. Výskum auditovania, na ktorom sa podieľal, získal v roku 2021 cenu Best Paper Award na prestížnej konferencii ACM RecSys.