Radim Ošťádal

Image

Radim Ošťádal v současné době působí ve společnosti Axians redtoo na pozici Head of Cyber Security. Zde se zabývá tvorbou portfolia služeb kybernetické bezpečnosti se zaměřením na Security Operation Center (SOC), služby řízení zranitelností, penetrační testování a služby síťové bezpečnosti. Této pozici předcházela funkce ředitele odboru Vládního CERT (Computer Emergency Response Team) nejprve v Národním bezpečnostním úřadu, a posléze v NÚKIBu. V této funkci byl odpovědný za koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v kritické informační infrastruktuře a v dalších významných systémech České republiky. V této pozici se přímo podílel na zformování vládního CERT týmu a také pomáhal zakládat obdobné týmy v několika dalších zemích.


Vytisknout