Miroslav Uřičař

Image
JUDr. Miroslav Uřičař, partner LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., se specializuje především na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na právo informačních a komunikačních technologií a oborů souvisejících.

Je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. Je také rozhodcem dvou stálých rozhodčích soudů, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem Editorial Board of International In-house Counsel Journal, spolupracujícím právním expertem odborného čtvrtletníku o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Data Security Management a také členem Výkonné rady UNICEF ČR.

Vytisknout