Poradci IS2 2024

Image

Richard Kadlčák, MZV

V současnosti působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a zároveň jako zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor. Zabývá se koordinací mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na ministerstvu zahraničních věcí pracoval uplynulých 20 let a vykonával mimo jiné funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Estonsku.