Panel MZV - Mezinárodní právo v kyberprostoru

Stabilizace kybernetického prostoru skrze uplatňování mezinárodního práva


V posledních letech roste počet kybernetických útoků na jedince, finanční instituce, a v nedávné době i na zdravotnická zařízení. Kybernetické útoky na kritickou civilní infrastrukturu přitom představují závažnou společenskou hrozbu, neboť mohou mít neblahé humanitární dopady na civilní obyvatelstvo. V současném prostředí tak roste potřeba identifikovat způsoby jak přispět ke stabilizaci kybernetického prostoru. Naštěstí kybernetický prostor není doménou, ve které neplatí žádná pravidla. V roce 2015 Valné shromáždění OSN jednomyslně potvrdilo nutnost dodržovat mezinárodní právo v kybernetickém prostoru. Mezinárodní společenství však stále nedospělo ke shodě, jak přesně mezinárodní právo v kybernetickém prostoru uplatnit. Tento panel má za cíl identifikovat prameny mezinárodního práva, které je možné v kyberprostoru uplatnit. Účastníci se rovněž zaměří na to, jak stávající právní závazky prosazovat, tak aby se z kyberprostoru nestala zóna bez pravidel. Zvláštní důraz bude kladen na otázky uplatnitelnosti Charty OSN, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv.

Moderátor: Mr. Richard Kadlčák, Zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor, MZV ČR

Image

Dr. François Delerue
Dr. Delerue působí jako výzkumný pracovník v oblasti kybernetické obrany a mezinárodního práva na Institutu strategických studií (IRSEM) a jako přednášející na univerzitě Sciences Po v Paříži. Zároveň působí jako zpravodaj pro mezinárodní právo v ‘EU Cyber Direct‘ projektu. Jeho výzkum se soustředí na právní, strategické a regulatorní aspekty kybernetické obrany a kybernetické bezpečnosti. Dr. Delerue je autorem knihy s názvem ‘Cyber Operations and International Law‘.

Image

Dr. Kubo Mačák
Dr. Mačák zastává funkci právního poradce Mezinárodního výboru červeného kříže (ICRC). V minulosti působil jako Profesor vyučující mezinárodní právo veřejné na University of Exeter ve Velké Británii. Dr. Mačák je autorem knihy ‘Internationalized Armed Conflicts in International Law (OUP 2018)‘ a hlavním editorem ‘Cyber Law Toolkit‘, který slouží jako interaktivní online zdroj k problematice mezinárodního práva a kybernetických operací.

Image

Dr. Przemysław Roguski
Dr. Roguski vyučuje právo na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Zároveň působí jako expert na kybernetickou bezpečnost a mezinárodní právo na Kościuszko institutu. Jeho výzkum se soustředí na právo regulující kybernetické operace v době míru a rozdílné aspekty mezinárodního práva ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti, informačním a telekomunikačním technologiím a správě internetu. V minulosti působil rovněž jako výzkumný pracovník na Hague Program for Cyber Norms.


Vytisknout