Said Urban

Image

Trestná činnost v kybernetickém prostoru – činnost policejních orgánů

V současném dynamicky se rozvíjejícím světě je nezadržitelně detekován přesun lidské činnosti do kybernetického prostoru. Ruku v ruce s tím v kyberprostoru stoupá i páchání trestné činnosti, kdy pachatelé zneužívají prostředí internetu k působení proti fyzickým, ale i právnickým osobám a činností mimo rámec zákona dosahují značných nelegálních zisků, případně disponují velmi citlivými údaji, které využijí k vlastnímu prospěchu.

Státní orgány reagují na tento fenomén tak, že průběžně vyhodnocují danou oblast a navrhují legislativní úpravy zákonných norem, ale rovněž také realizují strukturální opatření u donucovacích orgánů, včetně úpravy jejich praktických postupů a metodik.  Oblast označená kybernetická kriminalita přímo zasahuje do sféry kybernetické bezpečnosti a je nezbytné přesně definovat činnost orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k činnosti administrátorů subjektu napadaného kybernetickým útokem, případně i k činnosti CSIRT/CERT týmů.  Je tedy na místě prezentovat, jaké úkony policejní orgány bezpečnostních sborů provádí v případě, že je detekován kybernetický útok vůči počítačovému systému nacházejícímu se zejména na území České republiky.


Said Urban

Je kriminalistou s více jak 32 letou  praxí, kdy ve své odborností  působil ve struktuře Národní protidrogové centrály, kde vedl několik velmi úspěšných mezinárodních protidrogových operací. Posléze pracoval na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu resp. Národní centrále proti organizovanému zločinu, kde vedl tým působící v oblasti násilné trestné činnosti. Následně byl u vzniku odboru vyšetřování kybernetické kriminality, kde prošel celou řídící strukturou odboru a v závěru působil na místě náměstka ředitele nově vzniklého útvaru – Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, kdy se osobně podílel na řízení úkonů trestního řízení v dané problematice.  Nyní je vrchním radou samostatného oddělení kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra ČR.