Petr Foltýn

Image

"Kybernetické výzvy v resortu zdravotnictví 2024“

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) je  zřizovatelem největších zdravotnických zařízeních v zemi a problematika zajištění kybernetické bezpečnosti je zde velmi palčivým a také velmi často diskutovaným tématem. Aktuálně ministerstvo připravuje a postupně začíná realizovat projekty nejen v oblasti digitalizace, ale i kybernetické bezpečnosti, které poskytnou i dalším organizacím v rezortu metodickou a také i edukační podporu.

Dále je velmi naléhavým úkolem MZ spolupráci s přímo řízenými organizacemi v této oblasti dále intenzivně rozvíjet a umožnit tak realizaci plánovaných organizačních a technických opatření. Současně by MZ mělo být schopno nabídnout i dalším organizacím v rezortu přidanou hodnotu v podobě podpory při plnění povinností vyplývajících z novely zákona o kybernetické bezpečnosti.


Petr Foltýn

V letech 2006-2015 pracoval ve vedení obchodních a technických tymů v oblasti outsourcingu IT služeb. Od roku 2015 potom jako součást managementu obchodní společnosti, která náležela do holdingové struktury jejichž součástí bylo i soukromé zdravotnické zařízení. V této společnosti od r. 2016 působil v pozici obchodního ředitele. Začátkem roku 2018 poté nastoupil do funkce náměstka ředitele pro IT ve FN Ostrava a v průběhu roku 2023 působil na částečný úvazek na ministerstvu zdravotnictví jako konzultant pro projekty elektronizace.

Od 02/2024 již na ministerstvu zdravotnictví působí jako ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.