Tomáš Rosa

Image

Elektronické slabiny počítačových rozhraní

Cílem je poukázat na takové vektory útoků, které jsou v SW orientovaných politikách často poněkud stranou. Přitom je to integrita HW, která dovoluje dosáhnout integrity SW, nikoliv obráceně. Jedná se zejména o HDMI, USB 2.0 až USB-C a NFC. Diskutována bude také otázka důvěryhodnosti interních sběrnic mobilních zařízení, zejména ve vztahu k biometrii. Přednáška se dotýká i problematiky elektromagnetických pulzů, kterou ovšem dále nerozvíjí.


Tomáš Rosa

Tomáš je doktorem v oboru kryptologie s Cenou rektora ČVUT za rok 2004, studoval kombinovaně na FEL ČVUT a MFF UK v Praze. Rozvíjí a propaguje obecné matematické modelování bezpečnostních systémů. Přirozenou aplikací je například kryptoanalýza pomocí postranních a skrytých kanálů, kde dosáhl uznávaných výsledků. Jeho práce pomohla zlepšit řadu celosvětových standardů: PGP, TLS, platební schéma EMV, Bluetooth a GNSS. Tomáš je vedoucím architektem matematické bezpečnosti v Kompetenčním centru pro kryptologii a biometrii Raiffeisen Bank International a přednáší modelování bezpečnosti na MFF UK.


Vytisknout