Ondřej Kapr

Image

Podvodná jednání v kybernetickém prostoru

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s aktuálními riziky v oblasti online podvodů v rámci České republiky. Konkrétně jde o představení aktuálních trendů s přihlédnutím na specifika různých druhů modů operandi ve vztahu ke křehkosti digitálního světa, kdy hlavním vektorem útoku je překonání zejména lidského faktoru. Probíraným tématem budou i preventivní aktivity ve vztahu k této problematice s upozorněním na časté narativy na které prevence naráží. Závěrem budou představeny možná východiska ze strany Policie České republiky v boji s tímto rostoucím druhem trestné činnosti.


Ondřej Kapr

Rada odboru hospodářské kriminality - Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia České republiky. Kde se mimo jiné zabývají metodikou a koordinací tzv. ostatní kriminality páchané v kybernetickém prostoru, kam spadají například podvody páchané v online prostředí, mravnost, či problematika dětské a závadové pornografie.

Pplk. Kapr je součástí skupiny, která se zabývá problematikou podvodů páchaných v kybernetickém prostoru. Konkrétně se věnuje metodice, koordinaci a preventivním aktivitám. Prevenci přikládá velkou důležitost a aktivně se tak podílí na různých kampaních a vzdělávacích aktivitách, či na pro aktivních preventivních opatřeních.

U Policie České republiky působí více jak 16 let. Prošel od základního článku, přes kriminální policii na okresní a krajské úrovni, až po policejní prezídium. Podílel se například na dopadení „pedokrále“ P. Dostála, či na prověřování kyber útoku na Benešovskou nemocnici.


Vytisknout