Constantinos Kerigan-Kyrou

Image

Kyberprostor, hybridní a vícerozměrné bezpečností výzvy a hrozby pro Českou Republiku, NATO a Evropskou Unii

Hybridní válka a hybridní hrozby se díky strašlivé a nezákonné invazi na Ukrajinu dostaly do popředí úvah každého s nás. Hybridní hrozby, tedy spojení "vojenských" a "nevojenských" hrozeb, ale ve skutečnosti existují již po mnoho let. Armáda nikdy neoperovala ve vakuu, a přesto otázky jako jsou energetická bezpečnost, doprava, civilní logistické zásobovací trasy a zdravotní péče, mají jasný "přesah" do efektivity naší (nevojenské) bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnost je bezpečnost kyberprostoru, tedy online prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme my všichni. Kybernetická bezpečnost je hnací silou obnovené analýzy hybridních hrozeb a výzev, kterým čelíme.

Tato prezentace se bude zabývat kontextem nově vznikajícího prostředí hybridních hrozeb, který díky kyberprostoru nekonečně narostl. Snaží se identifikovat problémy, ale také navrhovaná řešení, která můžeme využít, abychom se přizpůsobili novým bezpečnostním skutečnostem, kterým v nadcházejících letech budeme čelit. Výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterým čelí Česko, EU a NATO, jsou složité, vícerozměrné a rozsáhlé.  

Z tohoto důvodu jen technologická řešení jednoduše nestačí; Řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti musí být postavena na holistickém řízení a usměrňování naší kybernetické obrany a zapojení všech osob v naší společnosti a komunitách.


Constantinos Kerigan-Kyrou

Dinos vede vzdělávání osob v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci kurzu Společného velení a štábu irských obranných sil. Dinos je docentem v divizi kybernetické bezpečnosti na univerzitě Abertay. Je instruktorem NATO Defence Education Enhancement Programme (NATO DEEP).

Je spoluautorem Referenčního kurikula kybernetické bezpečnosti NATO/PfPC a nového Referenčního kurikula pro hybridní válku a hybridní hrozby. Je členem pracovní skupiny Advanced Distributed Learning (ADL), která vyvíjí smíšené a hybridní vzdělávání pro NATO a partnerské země. Je autorizovaným členem Institutu logistiky a dopravy a British Standards Institution kvalifikovaným vedoucím auditorem v oblasti systémů řízení bezpečnosti informací (ISO 27001). Žije v hrabství Leitrim v Irsku.


Vytisknout