Poradci IS2 2024

Image

Václav Žid, MO

Brigádní generál Václav Žid je zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství a ředitelem sekce technické. Většinu své kariéry se zaměřuje na informační technologie, informační bezpečnost a strategické řízení.

Vystudoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT a další zkušenosti čerpal v zahraničí během studia oboru Government Information Leadership na National Defense University v USA. Je rovněž absolventem Advanced Management Program a Chief Information Officer Certificate Program tamtéž.

U Vojenského zpravodajství se podílí na budování nových schopností v operační doméně Cyber a v doméně Space. Podporuje program pro vědu, výzkum a inovace. Dále se zasazuje o zavádění nových technologií pro podporu dosažení mise organizace. V loňském roce se podílel na předsednictví ČR Vojenskému zpravodajskému výboru NATO.