Poradci IS2 2024

Image

Daniel Rous, ČEZ

Vystudoval obor „Tepelné a jaderné stroje a zařízení“ na Fakultě strojní VUT v Brně. Po vysoké škole působil krátce jako vědecký a výzkumný pracovník ve školícím a výcvikovém zařízení JE Dukovany se zaměřením na primární okruh JE Temelín. V letech 1993 až 2004 působil v různých funkcích ve zpravodajských službách ČR. Od roku 2004 pracuje v ČEZ jako ředitel útvaru ochrana Skupiny ČEZ. Profesně se zaměřuje zejména na problematiku ochrany kritické infrastruktury a informační a kybernetickou bezpečnost.