Eva Tělecká

Image

Společné sdílení informací o kybernetické bezpečnosti: Posílení kybernetické obrany a odolnosti kritické infrastruktury - poznatky z pohledu EU se zaměřením na zdravotnický ISAC a evropské ISAC

Ve stále propojenějším světě je spolupráce mezi zdravotnictvím a dalšími sektory kritické infrastruktury zásadní pro účinné čelení kybernetickým hrozbám. Cílem této prezentace je proniknout do snah o spolupráci v rámci Evropské unie (EU) a zaměřit se na přínosy, možná zlepšení, výzvy a příležitosti pro posílení kybernetické obrany a odolnosti kritické infrastruktury. Kromě toho zdůrazňuje úlohu zdravotnických center pro sdílení a analýzu informací (ISAC) a evropských ISAC při podpoře sdílení informací a také zkoumá příležitosti, které vytváří připravovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS2), a její dopady na Českou republiku.


Eva Tělecká

Eva Tělecká je výkonnou ředitelkou společnosti MSD Česká republika na postu vedoucí divize IT Risk Management & Security, a také regionální CISO (Chief Information Security Officer) pro oblast EMEA. Je zodpovědná za rozvoj strategie IT rizik, kybernetické bezpečnosti, dodržování předpisů a krizového řízení. V oblasti ICT má Eva přes dvacet let praxe a bohaté předchozí zkušenosti s vedením technicko provozních a podpůrných týmů především v mobilní telekomunikační oblasti.

Eva aktivně spolupracuje s kybernetickými organizacemi na globální, evropské i národní úrovni a usiluje o posílení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je členkou výkonného výboru pro digitální odolnost pod DIGITALEUROPE, zároveň spoluvede evropský výkonný výbor Health-ISAC. Za své úsilí při rozvoji spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví a celkové zlepšování odolnosti vůči kybernetickým hrozbám byla oceněna Health-ISAC Securitas Award pro Evropu.