Petr Foltýn

Image

"Digitalizace fakultní nemocnice (zdravotnictví) -  očekávání vs. bezpečnost"

Digitalizace, nebo přesněji „Digitální transformace“ fakultní nemocnice je dlouhý proces velmi očekávaných a žádoucích změn, které by měly umožnit zefektivnění práce zdravotníkům a vyšší dostupnost informací pacientům. To vše ale předpokládá realizaci velkých projektů obnovy a pořízení v oblasti aplikací i infrastruktury a s tímto spojené nároky na kapacity a dostatečnou odbornost v řadách IT pracovníků. Nezbytnou esencí je ale také nezbytné zajištění kybernetické bezpečnosti jak v navazujícím provozu, tak také zejména ve vypjaté době realizace těchto projektů. Fakultní nemocnice Ostrava již několik velmi významných změn realizovala a dokážeme zodpovědně pojmenovat klíčové disproporce mezi očekáváními a realitou a také uvést ty nejpalčivější momenty celého procesu.


Petr Foltýn

V letech 2006-2015 se věnoval vedení obchodních a technických týmů v oblasti outsourcingu IT služeb v oblasti školství, 2015- 2016 vedení technického týmu společnost Trivision s.r.o a v letech 2016-2018 působil jako obchodní ředitel společnosti Trivision, tehdy s přesahem do zdravotnictví. V roce 2018 poté nastoupil do funkce náměstka ředitele pro IT ve FN Ostrava, kde působí i v současnosti. Problematice sektoru zdravotnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti se aktivně věnuje od roku 2016.


Vytisknout