Martin Gavanda

Image

Continuous Cloud Compliance: Jak mít Vaše Cloudové prostředí neustále pod kontrolou 

Cloud přináší obrovskou škálu služeb, které můžete téměř okamžitě začít využívat. S tím se na druhou stranu pojí nutnost mít neustálý přehled o plnění bezpečnostních pravidel a politik, neboť i drobná chyba v konfiguraci může vaše prostředí vystavit nejrůznějším interním či externím hrozbám. 

Tradiční přístup při provádění bezpečnostních skenů v cloudu již nemusí být dostatečný. Continuous Cloud Compliance je inovativní přístup k zabezpečení Vašeho cloud prostředí a spočívá v kontinuální kontrole jednotlivých provozovaných komponent proti nastaveným bezpečnostním politikám. Díky tomuto přístupu získáte okamžitě informaci o jakémkoliv porušení vašich bezpečnostních standardů na které můžete ihned reagovat a tyto hrozby úspěšně mitigovat.


Martin Gavanda 

Konzultant a systémový architekt s více než 15 lety zkušeností v oblasti informačních technologií. Zaměřuje se především Amazon Web Services a Microsoft Azure s důrazem primárně na oblast architektury, provozu a zabezpečení veřejných cloudů. V současné době pracuje jako cloudový architekt ve společnosti Orbit. 


Vytisknout