Ambasador a Čestný člen Programového výboru IS2 2024

Image

Peter Pištek, KInIT

je výskumník v oblasti informačnej bezpečnosti so zameraním na forenznú analýzu, phishing a detekciu anomálií vo vysokorýchlostných počítačových sieťach.  

Vzdelanie získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde po dokončení doktorandského štúdia pôsobil ako výskumník, učiteľ aj prodekan. Od roku 2020 pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií ako Senior researcher, kde rozvíja oblasť informačnej bezpečnosti.  

Aktívne vedie a pracuje na inovačných priemyselných projektoch v spolupráci s firmami. Je spoluautorom viac než 15 publikácií medzinárodnej kvality a spoluautorom knihy “Základy kybernetickej a informačnej bezpečnosti”. Aktuálne je riešiteľom 2 Európskych projektov.