Programový výbor IS2 2024

Image

Petr Štický, Škoda Auto

Petr Štický je vedoucí oddělení kvality GQS firmy Škoda Auto a.s. Jeho hlavním úkolem je detekce, rozpracování a nasazení kvalitativních konceptů nových technologií v rámci raných fází projektů ke zvýšení spokojenosti a bezpečnosti zákazníků. Jeho hlavním oborem je elektronika vozidel, kybernetická bezpečnost a informační technologie. Podílí se na klíčových projektech v oblasti digitalizace a transformace společnosti.
Do roku 2003 byl v rámci kariéry aktivní v Armádě České republiky a to v oblasti elektroniky, radioelektroniky, elektronického boje včetně podpory ostatních armád NATO.