Vladimír Matouš

Image
Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT v roce 1985 zahájil Vladimír Matouš svoji profesionální kariéru jako vědecký pracovník v oblasti výzkumu polovodičových součástek.

Po roce 1991 se přesunul do oblasti IT a působil v technologických firmách Digital Equipment a Motorola v oblasti řízení projektů resp. výstavby a podpory mobilních telekomunikačních sítí.

V letech 2004 – 2010 působil jako ředitel technologického provozu ve společnosti T-Mobile a jako člen vedení T-Systems Česká republika.

V roce 2010 se stal členem přestavenstva, odpovědným za IT technologie, ve společnosti Tatra banka a.s.

Do České republiky se vrátil v roce 2018 a nastoupil na stejnou pozici v Raiffeisenbank a.s.. Jeho oblíbená témata jsou organizační transformace a firemní kultura.

Vytisknout