Ambasador a Čestný člen Programového výboru IS2 2024

Image

Vashek Matyáš, MU Brno

Je profesorem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a jejím proděkanem pro zahraničí a vnější vztahy. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí. Podílel se na výzkumu a vývoji pro akademické, průmyslové i státní instituce v CZ, UK, US,IE, CH a CA, na vývoji Společných kritérií a norem ISO/IEC, je členem redakční rady časopisu Data Security Management.