Podraci IS2 2024

Image

Ondřej Filip, CZ NIC

Ondřej Filip Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí jako předseda představenstva ve sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), člen vedení mezinárodního sdružení RIPE NCC a jako člen představenstva Euro-IX (European Internet Exchange Association). V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a v organizaci DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jejímuž představenstvu čtyři roky předsedal. Ondřej Filip je od roku 2019 členem Síně slávy Cybersecurity, v níž jsou zastoupené osobnosti, které zásadním způsobem nebo dlouhodobým pozitivním přínosem ovlivnili kyberbezpečnost v České republice. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy a rusky.