Antonín Hlavinka

Image

Ing. Antonín Hlavinka: náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde je zároveň koordinátorem ICT Národního telemedicínského centra (NTMC). NTMC je od roku 2019 kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu. Má na starosti kompletní zavedení e-Health systému Olomouckého kraje, včetně portálu pro pacienty a praktické lékaře. V 

e-Health systému se mají propojit všechna zdravotnická zařízení Olomouckého kraje, následně se propojení rozšíří na ostatní významné fakultní a krajské nemocnice. Je součástí úzké skupiny pro inovace ve zdravotnictví „zdravé IT“, sloužící jako poradní orgán ministra zdravotnictví.


Vytisknout