Image

VII. ročník Síně slávy Cybersecurity se konal již tradičně pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila a za rok 2024 byl do ní uveden
VÁCLAV Žid

 

Brigádní generál Václav Žid je zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství a ředitelem její technické sekce. Většinu své kariéry spojil s prací pro stát a jeho bezpečnostní složky. Jeho odbornou specializací jsou informační technologie, informační bezpečnost a strategické řízení.

Vystudoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT a další zkušenosti čerpal v zahraničí během studia na National Defense University v USA.

Významnou měrou se podílel na přípravě zákona 150/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon definuje podíl Vojenského zpravodajství, na zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru. Zákon ukládá Vojenskému zpravodajství tři základní činnosti v kyberobraně – detekce všech kybernetických útoků, které mají původ v zahraničí, analýza všech těchto útoků, hrozeb a dopadů a provádění opatření k odvracení detekovaných kybernetických útoků. Vybudování těchto nových schopností se s úspěchem pan generál Žid zhostil a spoluvytvářel Národní centrum kybernetických operací, které je odpovědné za plnění těchto činností.

V nedávné době jsme mohli např. zaznamenat podíl týmu z Národního centra kybernetických operací na koordinovanému zásahu, s krycím názvem Dying Ember, proti útokům skupiny APT28 na významné cíle v České republice i v zahraničí, včetně našich spojenců v NATO a na Ukrajině.

Pan generál Žid, kromě jiného, podporuje program pro vědu, výzkum a inovace, zasazuje o zavádění nových technologií pro podporu dosažení cílů organizace. Významně se také podílel na předsednictví ČR Vojenskému zpravodajskému výboru NATO.

Vzhledem k charakteru práce pana generála zde nelze vyjmenovat všechny jeho úspěchy při budování bezpečnějšího kybernetického prostředí v České republice. Jsme přesvědčení, že jeho uvedení do Síně slávy Cybersecurity je logickým oceněním jeho přínosu k bezpečnosti kyberprostoru ČR.

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vaclav-zid--zastupce-reditele-vojenskeho-zpravodajstvi--byl-uveden-do-sine-slavy-cybersecurity-251609/