Michal Wojnar

Image
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má více než 6 let praxe v oddělení Řízení rizik ve společnosti PwC a dohromady 9 let praxe v informačních technologiích. V současnosti se věnuje oblasti IT rizik, řízení kontinuity podnikání a prověrkám kontrolního prostředí v IT. Zabývá se rovněž problematikou zvyšování povědomí managementu o informační bezpečnosti. Spoluzakladatel PwC Business Continuity fóra v České republice.

Print