Image

Síň slávy Cybersecurity

Image

Síň slávy Cybersecurity

Stručná pravidla

 1. Navržený může být oceněn pro zásadní (i jednorázový) přínos nebo dlouhodobý pozitivní přínos na poli cybersecurity České republiky.
 2. Osoba laureáta - nominanta není omezena národností, věkem, odborností ani funkcí.
 3. Ocenění se uděluje jedné osobě jen jednou za život.
 4. Nominanta může navrhnout kdokoliv. V návrhu musí uvést jméno nominanta (uvést identifikační údaje pro jednoznačnou identifikaci) a zdůvodnění, proč by měl být oceněn. Navrhovatel musí připojit své jméno a aktuální kontaktní údaje. Nominanta může navrhnout také instituce zastoupená statutárním orgánem.
 5. Návrhy na nominanty přijímá společnost TATE International, s.r.o. buď emailem na is2@tate.cz, nebo poštou na adrese kanceláře (Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5) nejpozději do 25.4. příslušného roku.
 6. Z navržených nominantů bude sestavena kandidátní listina postoupivších do hlasování.
 7. O udělení ceny rozhoduje Komise Síně slávy Cybersecurity, a to většinou hlasů přítomných členů komise.
 8. Kandidát je o své nominaci informován minimálně 1 den před hlasováním Komise Síně slávy Cybersecurity.
 9. Kandidát má právo svou nominaci odmítnout.
 10. Pokud je na kandidátní listině více jak 5 kandidátů, volba bude probíhat dvoukolově.
 11. Oceněný se stává automaticky členem Komise Síně slávy Cybersecurity.
 12. Vyhlášení Síně slávy Cybersecurity daného roku proběhne při významné príležitosti, např. při konání konference Information Security Summit – IS2.

Komise Síně slávy Cybersecurity

Jaroslav Šmíd, NUKIB, laureát Síně slávy Cybersecurity 2018
Ondřej Filip, CZ.NIC, laureát Síně slávy Cybersecurity 2019
Dušan Navrátil, emeritní ředitel a zakladatel NÚKIB, laurát SSC 2020
Michal Frankl, CETIN
Richard Kadlčák, MZV
Lukáš Klášterský, Erste bank, předseda PV IS2 2018, 2019, 2020
Martin Maisner, PhD., MCIArb., advokát a rozhodce
Vladimíra Mandulová, TATE International, předsedkyně OV IS2 2019

Za rok 2020 byla uvedena do SÍNĚ SLÁVY CyberSecurity další osobnost

DUŠAN NAVRÁTIL

zakladatel a emeritní ředitel NUKIB

Předání III. ročníku SÍNĚ SLÁVY CYBERSECURITY proběhlo při příležitosti konání IS2 2020. Cenu předal ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček a také pan Michal Frankl ze společnosti CETIN jako zástupce partnera SÍNĚ SLÁVY.

Laureát Dušan Navrátil a ministr Petříček
Laureát Ondřej Filip
Laureát Jaroslav Šmíd