Přednášející pro XXI. ročník Information Security Summit 2020

CIO v Treadstone 71, zakládající člen Cloud Security Alliance, své dlouholeté zkušenosti z tajných služeb zúročil jako šéf bezpečnosti pro Fortune 100 korporace...

Soustředí se na zvyšování povědomí o pro-kremelské dezinformační kampani a vedl kampaň EUvsDisinfo...

Český stát a dezinformace? Co dělá český stát pro to, aby ochránil své zájmy a zájmy svých občanů...

Šéf iHubu v Holansku ukazuje prakticke cesty pro nasazení Záměrné ochrany osobních údajů…

Případová studie na hrozby, kterým čelí kritická informační infrastruktura a na opatření, která chrání...

CISO skupiny E.ON představí aktuální trendy a pohovoří o měnící se roli v kybernetické bezpečnosti…

O bankovní identitě promluví programový manažer v ČSOB...

Využívání údajů elektronických komunikací v boji proti terorismu” včetně rozhodování Soudního dvora EU představí renomovaný advokát...

Na příkladu České spořitelny a Erste group popíše výzvy při identifikaci klientského zařízení, klientských aplikací a…

Cílem projektu POC dle nového nařízení EU o kybernetické bezpečnosti je připravit podklady pro vznik a akreditaci společnosti...

Jak bude systém bankovní identity fungovat pro veřejný a soukromý sektor a jaké podmínky musí banky splňovat, aby mohly...

V přednášce vysvětluje různé typy hybridních útoků na finanční průmysl a kritickou infrastrukturu, které využívají kybernetické zbraně a špionážní a zpravodajské taktiky...

Pochybení a kauzy GDPR a markantní rozdíly v uložených pokutách rozebere advokát...

Jak zvýšit manažerskou úroveň kybezbezpečnosti a vytvořit komplexní vzdělávací aktivitu...

Specifika OT systému a dopady na strukturu SOC týmu, nástroje, procedury využívané...

S ochranou průmyslových systémů a jejich dlouhodobému deficitu v jejich zabezpečení nás seznámí...

Panelová diskuze

ředitel VZ, MO ČR

náměstek pro ICT, Nemocnice Na Homolce

Předseda představenstva, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

náměstek ministra pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, MZV ČR

ředitel, NÚKIB

ředitel nemocnice, Nemocnice Slaný

moderátor diskuse